Algemeen

september 2019


BUURTVERENIGING DE BLOEMENPUT
Voorzitter: Jo Houben Seringenstraat 12, tel.nr. 487181
Secretaris : Carola Renet Rozenstraat 14, tel.nr. 855193
Penningmeester: Erik Stoffels Wilhelminalaan 70, tel.nr. 481508
Email: bloemenput@hotmail.com

September 2019

7 September: Oud Papier: Oud Papier: vanaf 10.00 tot 13.00 uur
Ook al is ons buurthuis er niet meer het oud papier gaat gew3oon door op de eerste zaterdag van de maand kan Tulpenstraat het oud papier ingeleverd worden.
Deze opbrengst komt ten goede van onze eigen buurtvereniging

15 September: Onze jaarlijkse BBQ (zie apart Blad)

Opgave kermiskaartjes voor kinderen t/m 12 jaar
De keuzes zijn dit jaar: Draaimolen, Mini Cars, Cocoon, Deca Dance, Cake Walk, Dombo circus en Autoscooter Sound Machine. Bestuur beslist welke kaartjes gekocht worden.
Inleveren voor uiterlijk 3 oktober bij: Carola Renet Rozenstraat 14 of bij Marlies Houben Seringenstraat 12
Naam/ Namen: ……………………………
Adres: ……………………………
Leeftijd(en): …........................
Voorkeur(en): …………………….

|Doorsturen