Algemeen

Beleidskader zonneparken en windparken

Door Gemeente Echt-Susteren

De gemeente wil haar energieverbruik verduurzamen en in 2040 energieneutraal zijn. Dit is ook opgenomen in de energievisie. Om invulling te geven aan deze energievisie zijn een aantal maatregelen nodig waaronder ook het opwekken van duurzame energie in de vorm van wind- en/of zonneparken. De gemeenteraad heeft om die reden
|Doorsturen