Algemeen

Zijactief Pey


Zijactief Pey
Maandag 19 februari is de tweede dag van de scholing en educatie, georganiseerd door Kring Zuiderpoort. Thema: Positief Gezond door Mieke Reynen. Voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Vertrek 19.00 uur vanaf parkeerplaats HBS De Ster.
Woensdag 21 februari is er een lezing van VEILIG THUIS NML.
Veilig Thuis NML is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.
Veilig thuis is er voor zowel kinderen als volwassenen/ouderen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit, dan wordt er een plek gecreëerd waar veiligheid en geborgenheid voorop staan. Veilig thuis vertelt vanavond hoe ze dat doen en stelt je in de gelegenheid vragen te stellen.
Locatie: HBS DE STER, Lisweg 5, Pey
Aanvang 19.30 uur, Kosten Leden gratis, voor niet-leden € 3,00.
Op gave voor 17 februari bij Mia Golsteijn tel. 484801 of Gertie Katzenbauer yel. 483561.
|Doorsturen